• NutriVigSafe®
    the solution for
    nutrivigilance

    “do not go where the path may lead,
    go instead where there is no path and leave a trail”

Nutrivigilantie

NutriVigSafe® is na implementering het organisatiebreed Quality Management System in een bedrijf voor de bewaking van de veiligheid en de kwaliteit van de bedrijfseigen nutraceuticals. NutriVigSafe® beheert  de ontvangst, beoordeling, analyse, literatuurscreening, afhandeling en de rapportering van bijwerkingen, interacties en klachten bij gebruik van deze nutraceuticals.

Kwaliteitsklachten

NutriVigSafe® biedt bedrijven de behandeling aan van kwaliteitsklachten gerelateerd aan bedrijfseigen nutraceuticals. Dit vanaf de ontvangst en registratie van de kwaliteitsklachten tot en met de afhandeling ervan.

Productsignaaldetectie

NutriVigSafe® biedt bedrijven de monitoring aan van wetenschappelijke publicaties over nieuwe grondstoffen, of combinaties van nieuwe grondstoffen of nieuwe toepassingsgebieden –world wide – van nutraceuticals.